Aktivitet
apr 02

Studiecirkel om underhåll av diken och markavvattningsföretag

19:30 | Utbildning | Halland

Inbjudan till Studiecirkel om underhåll av diken och markavvattningsföretag

Start i Varberg tisdag den 2 april kl 19.30, 5 tillfällen.

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Du som deltar i cirkeln får också studiematerialet, bland annat boken Äga och förvalta diken och Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap. Cirkelledare är Krister Stenberg.

Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller. Förhoppningen är också att få en fungerande markavvattning i vår bygd och att få till en ny styrelse i minst ett av våra avsomnade markavvattningsföretag.

För anmälan och frågor; www.sv.se/vatten . Studiecirkeln är kostnadsfri med fika till självkostnadspris. Anmälan SV Halland www.sv.se/halland ”studiecirkel om diken” eller tel 077-4400033.

Välkommen!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2019-04-02 19:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: LRF Halland

Plats: Varberg