Aktivitet
apr 08

Studiecirkel: Underhåll ditt dike - Ljusdal

18:00 - 21:00 | Utbildning | Gävleborg

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av Jordbruksverket och i form av studiecirklar.

Vi bjuder in till studiecirklar på tre platser spridda över länet. Varje studiecirkel träffas vid tre tillfällen. Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller. Innehållet bygger på Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap, som alla deltagare kommer att få. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Kurstillfällen Ljusdal – 8 april, 15 april och 6 maj, kl. 18.00-21.00 i SVs lokal, Hotellgatan 15.

Välkommen med din anmälan via www.sv.se/gavleborg sökord ”underhåll ditt dike”.
Anmäl dig senast två veckor innan kursstart!

För frågor kontakta gavleborg@sv.se eller 020-120 28 08.
Eller cirkelledare Pirjo Gustafsson, pirjo.gustafsson@lrf.se tel. 026-24 59 77.

Välkommen!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Gävleborg

Startdatum: 2019-04-08 18:00

Slutdatum: 2019-04-08 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-25

Arrangör: Gävleborg

Plats: SVs lokaler, Hotellgatan 15, Ljusdal