Aktivitet
apr 03

Studiecirkel: Underhåll ditt dike - Mora

18:00 - 21:00 | Utbildning | Dalarna

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår studiecirkel och lär dig mer!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och LRF har fått i uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen om förvaltning och underhåll av diken hos landets lantbrukare och dikningsföretagare. Uppdraget kommer att genomföras över hela landet med stöd av Jordbruksverket och i form av studiecirklar.

Vi bjuder in till studiecirklar på tre platser spridda över länet. Varje studiecirkel träffas vid tre tillfällen. Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller. Innehållet bygger på Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap, som alla deltagare kommer att få. Studiecirkeln är kostnadsfri.

Kurstillfällen Vansbro– 3 april, 10 april och 17 april kl. 18.00-21.00 i SVs lokal, Fridhemsplan 4E

Välkommen med din anmälan via www.sv.se/dalarna sökord ”underhåll ditt dike”.
Anmäl dig senast två veckor innan kursstart!

För frågor kontakta dalarna@sv.se eller 0243-820 80
Eller cirkelledare Pirjo Gustafsson, pirjo.gustafsson@lrf.se tel. 026-24 59 77.

Välkommen!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Dalarna

Startdatum: 2019-04-03 18:00

Slutdatum: 2019-04-03 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-20

Arrangör: Dalarna

Plats: SVs lokal, Fridhemsplan 4E, Mora