Aktivitet
mar 28

Studieförbundet Vuxenskolans stämmor

18:30 | Förtroendevalda | Sydost

Hej! Nu är det dags att anmäla intresse för att vara med som ombud på Studieförbundet Vuxenskolans stämmor i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Som ni vet så är LRF en av studieförbundets grundorganisationer och vi har 10 platser att fylla på varje stämma och det är viktigt att vi är representerade.

Stämmorna är kostnadsfria för LRFs representanter. Förutom de 10 platserna för LRFs ombud kommer en representant från regionstyrelsen att närvara på varje stämma. Det här är ett mycket bra tillfälle för er lokalavdelning att skapa kontakter med Studieförbundet Vuxenskolan då de har stora resurser att kunna hjälpa till med anordnandet av arrangemang och träffar. Till exempel har de tillgång till lokaler, personer som leder möten och mycket mer.

Är du intresserad av att vara ombud för LRF på någon av stämmorna? Maila Carin Svensson carin.svensson@lrf.se senast den 20 februari!


Blekinge

Datum: 14 mars 2019
Tid: kl. 18.00
Plats: Kulturcentrum i Ronneby
För mer information om stämman i Blekinge klicka på https://www.sv.se/avdelningar/sv-blekinge/nyhetslista-blekinge/sv-blekinge-stamma-2019/


Kronoberg

Datum: 26 mars 2019
Tid: kl. 18.00
Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta
För mer information om stämman i Kronoberg klicka på https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/nyhetslista-kronoberg-test/valkommen-pa-sv-kronobergs-arsstamma-20192/


Kalmar

Datum: 28 mars 2019
Tid: kl. 18.30
Plats: Biblioteket i Mönsterås
För mer information klicka på https://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan/

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-03-28 18:30

Sista anmälningsdag: 2019-02-20

Arrangör: LRF Sydost

Plats: Biblioteket i Mönsterås