Aktivitet
aug 25

Studieresa

| Övrigt | Dalarna

Studieresa till Lima. Vi tittar på hur Lima Besparingsskog jobbat med att öppna upp den igenväxta dalgången längs Västerdalälven och skapa betesmarker och öppna landskap. Därefter äter vi lunch, som var och en betalar själv, på Restaurang Sixten Jernberg med möjlighet att besöka skidlegendens museum.

Anmälan senast 19 augusti till:
Anita Boman Daniels, 070-628 63 82, anita.bomandaniels@agrovis.se
Inger Bengtsson, 073-586 35 68, getinger@hotmail.com

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Dalarna

Startdatum: 2018-08-25

Sista anmälningsdag: 2018-08-19

Arrangör: Mora och Orsa LRF-avdelningar

Plats: Lima