Aktivitet
mar 27

Temadag för ett hållbart lantbruk

09:00 - 13:00 | Övrigt | Sydost

Tema hållbart lantbruk med fokus på: Naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning

Program:
-09.00 Blekinge Arkipelag och Äggaboden hälsar välkomna!
-09.10 Ola Jennersten, WWF och Urban Emanuelsson, SLU: Naturbete och biologisk mångfald i Blekinge Arkipelag - goda sammanhang och goda argument.
- 09.45 Lotta Bergström och Sofia Persson, länsstyrelsen i Blekinge: Hur bibehåller och förstärker vi betesdrift i skärgården genom samverkan och produktutveckling?
- 10.15 Fika - vi bjuder på Äggabodens smörgås, te och kaffe.
10.30 Åsa Johansson, länsstyrelsen och Sofia Eitrem, Hushållningssällskapet: Greppa näringen! Ekologisk odling och ekologisk köttproduktion.
- 11.00 Johannishus Gods: Omställning till ekologisk odling och hjortar som betesdjur.
- 11.20 Märta Jansdotter, VD på Gröna Gårdar: Hur har Gröna Gårdar lyft produkternas status och kortat ledet mellan produktion och konsumtion?
- 11.50 Jenny Hedin, Naturvårdsingenjörerna: Våtmarksrestaurering i Blekinge Arkipelag.
- 12.10 Heike Tlatlik berättar om möjligheter med det lokala köp- och säljinitiativet REKO-ring.
- 12.25 Albin Ponnert berättar om möjligheter med det nationella köp- och säljinitiativet Local Food Nodes.
- 12.40 Niclas Fjellström, Regional Matkultur: Om projekten "Baltic Sea Food" och "Från jord till bord - samverkan kring en enda transport".
- 13.00 Lunch - Hoppas du vill stanna och avnjuta lunch till självkostnadspris!

Anmäl deltagande och eventuell lunch till: mattias@blekingearkipelag.se eller på 070-632 25 45

Välkommen!

I samverkan med föredragshållarna och biosfärkommunerna

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-03-27 09:00

Slutdatum: 2019-03-27 13:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Sydost

Plats: Äggaboden i Gärestad (strax öster om Ronneby)