Aktivitet
okt 26

Temakväll om diken

18:30 - 21:30 | Övrigt | Västra Götaland

Välkomna på vår temakväll om diken!

Sista anmälningsdag är den 20 oktober. Anmälan görs till Lars Eliasson på lilla.kallstorp@gmail.com

Program:
18.30 Josefina LRF och Sparbanken hälsar välkommen

18.45-19.00 Maria Hedén Sturesson, Fritidschef Lidköpings kommun pratar friluftsliv i kommunen och vad det innebär för oss som markägare.

19.00-19.45 Erik Kjellström, professor i klimatologi SMHI medverkar via länk och berättar om hur klimatet kan komma att förändras framöver och hur vi som lantbrukare bör förbereda oss för det. Obs! Den här programpunkten har du även möjlighet att följa digitalt. Anslut via Teams genom att klicka här.

19.45-20.15 Paus. Sparbanken Lidköping bjuder på kaffe och smörgås.

20.15-20.50 Anna Grände från Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden med åtgärdssamordning kommer prata om vad som gäller för dammar och våtmarker. Främst anläggande av våtmarker i syfte att minska övergödningen, men även för bevattning och rekreation.

20.50-21.30 Christer Jansson, regionalt sakkunnig vattenexpert LRF pratar om dikesföretag, regler och lagar och hur man sköter sina diken.

21.30 Avslut

Varmt välkomna!
LRF Lidköpings kommungrupp

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2022-10-26 18:30

Slutdatum: 2022-10-26 21:30

Sista anmälningsdag: 2022-10-20

Arrangör: Lidköpings kommungrupp

Plats: Sparbankens hörsal, Lidköping. Föreläsningen med Erik Kjellström kan även följas digitalt.