Aktivitet
mar 12

Tematräff livsmedel

13:30 - 17:00 | Möte | Sydost

Hur jobbar vi för utveckling och lönsamhet i livsmedelskedjan?

Hur arbetar livsmedelskedjans alla led i Ljungby? Vilka möjligheter finns, vilka resurser har vi och hur använder vi dem på bästa sätt? LRF, Länsstyrelsen och
Ljungby kommun välkomnar till en dag med dialog, kunskapsutbyte och inspiration kring hur vi jobbar för en positiv utveckling inom livsmedelsbranschen.

Vi vänder oss till dig som jobbar inom primärproduktion, livsmedelsförädling,offentlig förvaltning, restaurang, besöksnäring och dagligvaruhandel. Tillsammans
tittar vi under några timmar på vad det finns för möjligheter inom livsmedelssektorn. Vad görs nationellt, regionalt och lokalt? Hur arbetar Ljungby kommun och vad finns det för resurser? Kan vi vidareutveckla livsmedelsnätverk? Vad kan vi göra idag och hur tänker vi långsiktigt?

Medverkande:
Lars-Ove Johansson, Moderator
Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost
Rebecka Wikström, Länsstyrelsen Kronoberg
Maria Kristiansson, Landsbygdsutvecklare Ljungby kommun
Per-Åke Adolfsson, Näringslivschef Ljungby kommun
Mariana Axelsson, Kostchef Ljungby kommun

Anmälan:
Anmäl dig till Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost 0470-703654
ann-cathrine.carlsson@lrf.se eller Rebecka Wikström, Länsstyrelsen 010-2237384
rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se senast den 6 mars. Meddela eventuella
matpreferenser.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-03-12 13:30

Slutdatum: 2019-03-12 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-06

Arrangör: LRF Sydost

Plats: Restaurangen Ljungby Arena