Aktivitet
jan 22

Tematräff livsmedel

13:30 - 17:00 | Övrigt | Sydost

Hej,

Hjärtligt välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans kan jobba för utveckling och lönsamhet i livsmedelskedjan.

Producerar du livsmedel, förädlar eller jobbar inom offentlig förvaltning, restaurang, besöksnäring och dagligvaruhandel - då hoppas vi att du blir nyfiken på vår tematräff. Den görs inom det regionala arbetet med livsmedelsstrategin.

Två syften med träffen:
- Det ena syftet är att alla ni som medverkar ska få en förståelse för vilka resurser som finns i kommunen och hur dessa kan gynna er. Det handlar även om att skapa lokala nätverk.
- Det andra syftet är att ni som medverkar kan förmedla era idéer, utmaningar och möjligheter så att vi vet inom vilka områden vi ska göra satsningar.

En arbetsgrupp kommer att vara tematräffens slutprodukt. Den kommer kontinuerligt arbeta vidare med de frågor som ni lyfter på träffen.

En utförlig inbjudan nedan.

Ser fram emot att träffas den 22 januari 2019!


Tematräff livsmedel

Hur jobbar vi för utveckling och lönsamhet?

Inbjudan till dig som arbetar med livsmedel i någon form och har koppling till Alvesta.

Hur arbetar vi i livsmedelskedjans alla led i Alvesta kommun? Vilka möjligheter finns, vilka resurser har vi och hur använder vi dem på bästa sätt? Välkommen till en dag med dialog, kunskapsutbyte och inspiration kring hur vi jobbar för en positiv utveckling inom livsmedelsbranschen.

Producerar du livsmedel, förädlar eller jobbar inom offentlig förvaltning, restaurang och dagligvaruhandel - då hoppas vi att du blir nyfiken på vår tematräff. Tillsammans tittar vi under några timmar på vad det finns för möjligheter inom livsmedelssektorn. Vad görs nationellt, regionalt och lokalt? Hur arbetar Alvesta kommun och vad finns det för resurser? Kan vi utveckla ett livsmedelsnätverk? Vad kan vi göra idag och hur tänker vi långsiktigt?

Medverkande:
Anders Hermansson, LRF Sydost, Moderator
Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost
Rebecka Wikström, Länsstyrelsen Kronoberg
Ola Agermark, Näringslivsansvarig Alvesta kommun
Johan Johansson Upphandlingschef Alvesta kommun
Andreas Jonsson Åkerlund Kostchef Alvesta kommun

Anmälan:
Anmäl dig senast den 10 januari till Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost 070-329 25 64, ann-cathrine.carlsson@lrf.se eller Rebecka Wikström, Länsstyrelsen 072-223 42 49, rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se. Meddela eventuella matpreferenser.

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-01-22 13:30

Slutdatum: 2019-01-22 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-01-10

Arrangör: Sydost

Plats: Kvenneberga bygdegård