Aktivitet
feb 04

Underhåll av diken och markavvattningsföretag

18:30 | Utbildning | Gotland

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Vid första träffen kommer vi att bestämma hur vi lägger upp cirkeln och vi delar ut material, bland annat boken Äga och förvalta diken och Jordbruksverkets nya broschyr Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap.

Målet med cirkeln är att öka vår kunskap och trygghet kring vad som gäller. Förhoppningen är också att få en fungerande markavvattning i vår bygd.

Cirkelledare Andreas Nypelius.

Datum: Måndagar 4/2, 11/2, 18/2 samt 25/2

Tid: 18:30 – 21:00

Kostnadsfritt att delta

Fika till självkostnadspris

Anmälan till SV 0498-205070 alt. gotland@sv.se

Sista anmälningsdag 21/1, begränsat antal platser

 

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Gotland

Startdatum: 2019-02-04 18:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-21

Arrangör: Gotland

Plats: Missionskyrkan i Väte