Aktivitet
maj 22

Ungdomsträff

17:00 | Möte | Halland

Onsdagen den 22 maj bjuder vi in till ungdomsträff på Andreas Hanssons gård, Hönryd 112, i Getinge.
Vi har fått privilegiet att träffa Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe, som kommer att vara med hos hela träffen.
Andreas Hansson, som blev 2019 års vinnare av Ung växtkraft i Halland, kommer att berätta för oss om hans verksamhet samtidigt som vi har möjlighet att ställa frågor till honom.
Så vill vi i ungdomen prata om framtiden för oss yngre i de gröna näringarna. Vilka möjligheter som finns och vad politiken kan göra för att underlätta för oss i ett dialogsamtal mellan Kristina, oss och medlemmar.
Det bjuds på matigare macka och kaffe!

Anmälan: Senast den 20 maj till Medlemsservice via telefon 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se
Glöm ej meddela ev. matallergier!

Varmt välkomna!
LRF ungdomen Halland

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2019-05-22 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-20

Arrangör: LRF Ungdomen Halland

Plats: Hönryd 112, 305 77 Getinge