Aktivitet
okt 28

Valberedningsträff

19:00 - 21:30 | Förtroendevalda | Gotland

Valberedningsträff – en välfungerande styrelse når målet!
Årets viktigaste val och nyckeln till en bra styrelse. Valberedningen är viktig i en demokratisk organisation. Det är valberedningen som ska ge medlemmarna råd om vem eller vilka som är bäst på att företräda dem i olika förtroendeuppdrag.

Vad är styrelsens ansvar och valberedningens uppgifter? Hur rekrytera nya medlemmar till styrelsen? På denna träff kommer ni att stärkas och få verktyg att förbättra ert och övrigas arbete med förberedelser och genomförande av valberedningens arbete. Kristian Gustafsson, ordförande valberedning regionstyrelsen LRF Gotland, leder och inspirerar er.

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Anmäl dig med namn och telefonnummer till:
gotland@sv.se, märk mailet ”valberedningsträff LRF”, eller kontakta SV Gotland på 0498-20 50 70.

Träffen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Gotland

Startdatum: 2021-10-28 19:00

Slutdatum: 2021-10-28 21:30

Sista anmälningsdag: 2021-10-27

Arrangör: LRF Gotland

Plats: Stora konferensen, ovanför restaurangen, Gotland Grönt Centrum Roma