Aktivitet
mar 30

Välkommen på en utflykt/studieresa

10:00 | Övrigt | Sydost

Välkommen på en utflykt/studieresa!

Lördagen den 30 mars besöker vi Nils Johansson i Tveta som för ett par år sedan satsade och byggde en ny stor stallbyggnad för ca 500 tackor. Han visar oss runt och berättar om sin verksamhet. Där fikar vi också och var och en tar med egen fika. Därefter åker vi vidare till Asa Herrgård där vi äter lunch kl. 13.00, och efter lunchen kommer Stefan Bergqvist, som är skogvaktare i Sveaskog, att berätta om Asas historia och visa bilder.

Lunchen på Asa kostar 150 kr per person och var och en betalar det.

Vi samåker i bilar och i Åseda samlas vi vid Hälsans Hus kl. 10.00

OBS! Anmälan senast den 25 mars till Jan-Erik 072-500 64 55 eller Barbro 070-957 18 38

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2019-03-30 10:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-25

Arrangör: Åseda LRF-avdelning

Plats: Samling vid Hälsans Hus