Aktivitet
mar 09

Välkomna till informationsmöte om Brandskyddsföreningens arbete och om att starta verksamhet med Civila insatspersoner

19:00 | Möte | Södermanland

Vi kommer att informera om Brandskyddsföreningens verksamhet och om LBK. 
Vi har nu möjlighet att starta upp ett område inom Gnesta kommun med Civila insatspersoner med hjälp av bidrag från Leader Sörmland och landsbygdsfonden. 

Vad menar vi med Civil insatsperson?
En Civil insatsperson ska frivilligt efter en enklare utbildning kunna vara den första person som kommer fram till en olycksplats och förhoppningsvis i ett mycket tidigare skede än räddningsstyrkan når fram. Tidsvinsten kan vara så mycket som 30-40 minuter. Beroende av olyckans art och hur långt den framskridit eller utvecklats så kan den tidsvinsten ha helt avgörande betydels av händelsens utgång. En brand är ofta liten i början och på något sätt behöver händelseförloppet brytas så att inte fortsatt utveckling av branden sker. Där kan CIP med enkla medel till exempel med hjälp av en handbrandsläckare släcka branden medan den ännu är hanterbar. Hade branden fortgått fram till räddningsstyrkan når fram har den kunnat utvecklas till en stor och omfattande brand med stora konsekvenser till följd. Stort värde kan även vara att dessa personer har en mycket god lokalkännedom och även kan fungera som vägvisare för räddningsstyrkan. 
Även vid vissa typer sjukdomsfall skulle CIP kunna vara en resurs där en tidig insats med till exempel hjärt- lungräddning kan rädda liv. Exempel på sådana system finns redan i dag som visat mycket bra resultat.

Strategi
Alla som medverkar som CIP gör det helt frivilligt och ingen ersättning utgår.
Motiv för att medverka är att den man hjälper troligen är en granne eller annan som vistas i närområdet. Efter en utbildning på ca 12 tim. som beskriver de förväntningar som finns på den som medverkar som CIP och som tydliggör att det är som privatperson man agerar utifrån sina egna förutsättningar och att man inte ska utsätta sig för onödiga risker. 
Samtliga som ingår i det lokalt avgränsade området som Civil insatsperson kommer att finnas med i ett gruppsökningssystem via SMS eller en App. Vid en sådan sökning väljer man sen själv om man vill och tror sig kunna bidra på något sätt. Det är helt frivilligt och det finns inga krav att man måste medverka.

Händelser som genererar utlarmning av CIP
De händelsetyper som planeras ingå för utlarmning av CIP är vid brand, trafikolycka, drunkning och hjärtstopp.

Vill ni veta mer?
Tisdag den 9 mars kl. 19.00 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte för Gnestabygdens LRF. Då går vi genom lite mer om vad det innebär att medverka som CIP och berättar om erfarenheter vi har från andra områden som har medverkat som CIP i några år.
Anmälan till lrf.gnestabygden@gmail.com senast 7 mars som skickar länk till de som anmält intresse.

På träffen medverkar representanter från Brandskyddsföreningen Södermanland, Sörmlandskustens räddningstjänst samt en person från ett befintligt CIP-område. 

Verksamhetsledare 
Per Gustafsson tel. 0730-31 48 40
Mail: per.gustafsson@lbfsodermanland.se


Vid frågor om digitalt deltagande kontakta styrelsen på lrf.gnestabygden@gmail.com

Varmt välkomna önskar 
Styrelsen i Gnestabygden LRF och Brandskyddsföreningen i Södermanland

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Södermanland

Startdatum: 2021-03-09 19:00

Sista anmälningsdag: 2021-02-07

Arrangör: Gnestabygden LRF

Plats: Digitalt