Aktivitet
nov 26

Våtmarker skapar långsiktig stabilitet och mervärde

09:00 - 15:00 | Möte | Jönköping

Våtmarker har under de senaste decennierna gått från något man helst gjorde sig av med till att mer ses som värdefulla områden med en rad gynnsamma funktioner. Vi går igenom hur våtmarker kan skapa långsiktig ekonomisk stabilitet genom att skydda marker från torka och översvämning och samtidigt skapa goda förutsättningar för rekreation, biologisk mångfald och näringsupptag.
Upplägget för dagen är en kombination av föredrag, diskussioner och fältbesök vid en våtmark. Vid ankomst serveras fralla och kaffe och senare även lunch.

Anmäl dig här!

Preliminärt upplägg
09:00 – 09:30 Ankomst och fika
09:30 – 09:35 Introduktion till dagens upplägg Hannes Byström Mollstedt
09:35 – 10:00 Våtmarker mot torka och översvämning Hannes Byström Mollstedt
10:00 – 10:20 Minskad översvämningsrisk med våtmarker på Häckenstad gård Fredrik Andersson
10:20 – 10:45 Våtmarkshandläggning och ekonomiskt stöd Leif Thörne
10:45 – 11:00 Från ansökan till våtmark med handläggare och markägare Leif Thörne och Karl-Erik Almén
11:00 – 11:15 Olika våtmarksbidrag Matti Ermold
11:15 – 12:15 Utformning och anläggning av våtmarker Morgan Johansson
12:15 – 13:15 Lunch
13:15 – 15:00 Fältbesök till Lövhults våtmark Karl-Erik Almén

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2018-11-26 09:00

Slutdatum: 2018-11-26 15:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-19

Arrangör: Jönköping

Plats: Träcentrum i Nässjö