Aktivitet
jan 22

Vatten - en förutsättning för liv

18:30 - 21:00 | Möte | Västernorrland

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län.

¨Vatten - en förutsättning för liv¨
• Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?

Anmälan: Senast 17/1 till www.sv.se/vasternorrland eller 010-1755580
Mer info: Vivi-Anne Olsson, SV, 070-62 62 635

Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar! Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogsägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen. Som kommentatorer finns Stina Welander, Vattenmyndigheten för Bottenhavet distrikt och Pontus Ekman, Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västernorrland, Mona Thorsson LRF Västernorrland, samt representanter från Norrskog och Timrå kommun.

Välkommen!

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2019-01-22 18:30

Slutdatum: 2019-01-22 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-01-17

Arrangör: Västernorrland

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Thulegatan 5, Sundsvall