Aktivitet
jan 29

Vatten - en förutsättning för liv

18:30 - 21:00 | Möte | Västernorrland

Välkommen till en kväll som belyser vattenfrågan för dig som är verksam inom de gröna näringarna i Västernorrlands län.

•Hur påverkas jord, skog och vattenbrukets verksamheter i länet av vattendirektivets åtgärdsprogram?
• Vad innebär det när vattnet i en sjö eller älv blivit klassificerat att hålla en mindre god status?
• Hur kan jag som är verksam inom de gröna näringarna hjälpa till att höja statusen i ett närliggande vattendrag?

Anmälan: Senast 24/1 till www.sv.se/vasternorrland eller 010-175 55 80
Mer info: Vivi-Anne Olsson, SV, 070-626 26 35

Ta chansen att vara med i samtalet om vattnets utmaningar! Samtalsledare för dialogen är Gunnar Heibring, ordförande i skogsägarföreningen Norrskog, som ger en introduktion för kvällen.

Som kommentatorer finns Stina Welander, Vattenmyndigheten för Bottenhavet distrikt och Pontus Ekman, Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Västernorrland, Mona Thorsson LRF Västernorrland samt Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna.

Välkommen!

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2019-01-29 18:30

Slutdatum: 2019-01-29 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-01-24

Arrangör: LRF Västernorrland

Plats: Café UH Ungdomshemmet, Lasarettsgatan 9, Örnsköldsvik