Aktivitet
apr 03

Vatten – ett livsmedel och en resurs vi måste hushålla med!

09:00 - 16:00 | Övrigt | Sydost

Save the date! 3 april 2019

Den 3 april på Universitetskajen Kalmar i samarrangemang av Livsmedelsstrategin för Kalmar län och Kalmar2020.

Vi påminns allt oftare om att vatten inte är en oändlig resurs.
I livsmedelskedjans alla led är vatten en nödvändig resurs som vi måste ta på allvar. Hur hushåller vi med det vatten vi har?

Vi har samlat forskare och experter till en kunskapsdag för att sätta ljus på frågan. Vi hoppas att du vill vara med!

Dagen arrangeras inom ramen för Kalmar läns livsmedelsstrategi och vänder sig till dig med intresse för frågorna och/eller som jobbar med mat och livsmedel, från jord till bord.

Förmiddagsfika finns från kl. 09.00 i entrén av Hus Vita på universitetskajen.

Dagen inleds av Catherine Legrand, professor vid Linnéuniversitetet och ledamot av Kalmar läns
klimatkommission som talar om ”Transformera vårt matsystem för att säkerställa en hållbar framtid”.

Vi gästas av Tomas Johansson, Kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning på Jordbruksverket, som berättar om hur Jordbruksverket arbetar med jordbrukets vattenfrågor för att nå målen i livsmedelsstrategin.

Linnéuniversitetets professor Jarone Pinhassi delger oss av sin forskning inom vattenområdet.

Mingel och lunch med regionala inslag.

Ingrid Wesström, universitetslektor vid SLU, föreläser om sitt specialområde ”Vattenhushållning i
jordbrukslandskapet en förutsättning för odling”.

Peter Asterberg från Mörbylånga kommun berättar om det arbete som görs tillsammans med Guldfågeln under rubriken ”Dricksvatten från bräckt vatten och industriellt processvatten”.

Fika.

Vi avslutar dagen med en intressant presentation från Anna Blucher och Anna K Sjögren om hälsopåståenden kopplade till våra regionala livsmedel, inte vattenfokus men kunskap om vår regionala produktion ur en annorlunda vinkling.

Avslutar och summerar dagen gör landshövding Thomas Carlsson och regional utvecklingsdirektör
Helena Nilsson.

Praktiska detaljer:
3 april kl. 9.00 – 16.00 | Universitetskajen hus Vita, lokal Vi 1158
Förmiddagsfika, mingellunch och eftermiddagsfika
Kostnad: 250 kr + moms
Frågor och anmälan, inkl. önskemål om specialkost, till:
rose-marie.winqvist@lrf.se

Dagen är ett led i länets arbete med livsmedelsstrategin och arrangeras av Länsstyrelsen Kalmar län, LRF Sydost och Region Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun och Kalmar2020.

Mer information kommer inom kort!

Välkommen!
önskar Kalmar läns livsmedelsstrategi och Kalmar2020

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Sydost

Startdatum: 2019-04-03 09:00

Slutdatum: 2019-04-03 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-25

Arrangör: Sydost

Plats: Universitetskajen hus Vita, lokal Vi 1158