Aktivitet
aug 28

Vattendragsvandring längs Löftaån!

18:30 | Övrigt | Halland

Till alla som är nyfikna på livet i ån:

Välkomna på vattendragsvandring längs Löftaån!

Onsdagen den 28 augusti kl. 18.30

Var? Vi samlas hos Jonathan Samuelsson och Patricia Rasmusson, Gödesgård, Frillesåsvägen 475, Frillesås och går en bit längs Löftaån, där gårdens köttdjur håller markerna öppna. Här tar vi även fram håven och undersöker lite av livet i ån. Peter Nolbrant, biolog, medverkar.

Därefter åker vi upp till Ingemar och Ines Johansson, Klämmesbackevägen 97, mellan Idala och Stockared. Ingemar och Ines odlar bl.a. squash och använder vatten från Löftaån och Rammbäcken för bevattning. Skyddszoner har anlagts längs vattendragen. Vi ser även på för- och nackdelar med träd längs vattnet.

Hela familjen är välkommen! Se till att ha bra skor och ”kläder efter väder” och medtag fika. Länsstyrelsen bjuder på frukt och godis.

Har du några frågor, kontakta Anna Carina Ericson, 010-224 34 17, anna.carina.ericson@lansstyrelsen.se

Välkomna!
Frillesås-Åsa och Förlanda-Gällinge-Idala LRF-avdelningar, i samarbete med Länsstyrelsen

Aktiviteten medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2019-08-28 18:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Frillesås-Åsa och Förlanda-Gällinge-Idala LRF-avdelningar

Plats: Samling Gödesgård, Frillesåsvägen 475, Frillesås