Aktivitet
jun 14

Webbinarie: Reviderad översiktsplan Östersund 2040

19:00 - 20:30 | Möte | Jämtland

Hur påverkar  det nya förslaget mig som privat markägare? Förslaget är en anpassning till nya förutsättningar som kommit till efter det att planen beslutades 2014. Från kommunen medverkar  bland annat stadsarkitekt Maria Boberg  och  folkvalda politiker och som berättar mer om kommunens mål och visioner kring den fortsatta samhällsplaneringen.  Frågor och funderingar tas i anslutning till den gemensamma frågestunden och leds av moderator Karin Nolén, LRF Mittnorrland. Delta, påverka  och gör din röst hörd!  

OBSERVERA!  Att DU måste även inkomma med dina synpunkter på översiktsplanen skriftligt till kommunen senast 20 juni till; Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund.  Eller skicka e-post med dina synpunkter till : samhallsbyggnad@ostersund.se. Du kan också lägga in dina synpunkter under respektive flik i dokumentet via hemsidan (se länken nedan)

Förslag till reviderad översiktsplan hittar du via; Östersund 2040 Översiktsplan (arcgis.com) du kan även lämna dina synpunkter under respektive flik i det elektroniska dokumentet

Har du mer frågor kan du kontakta Peter Kardin, ledamot i kommungruppen: 070-667 52 77 eller peter.kardin@telia.com

Länken nedan är öppen för alla, alltså ingen anmälan. Bara att koppla upp sig!

Här kan du ladda ner vanliga frågor och svar om Teams.
Här kan du ladda ner en lathund till Teams.

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.
Eller ring in (endast ljud)
08-505 323 27
Telefonkonferens-ID: 791 191 610#

Välkomna!
Hälsar styrelsen för Brunflo-Marieby lokalavdelning

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jämtland

Startdatum: 2021-06-14 19:00

Slutdatum: 2021-06-14 20:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Brunflo-Marieby LRF

Plats: Digitalt via Teams