Aktivitet
jan 23

Alnarpskonferensen 2019 - Klimatsmart fö retagsledning -

10:00 - 16:00 | Övrigt | Skåne

Alnarpskonferensen 2019
- Klimatsmart företagsledning -

Pär Holmgren - Carina Roos - Johan Kuylenstierna
Kaj Török - Georg Karlsson - Stina Olofsson m.fl.

SE PROGRAMMET OCH ANMÄL DIG:
partnerskapalnarp.slu.se
Anmälan senast 18 januari

Arrangemangstyp: Övrigt

Region: Skåne

Startdatum: 2019-01-23 10:00

Slutdatum: 2019-01-23 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-01-18

Arrangör: SLU

Plats: Alnarpsgården, SLU Alnarp