Aktivitet
dec 03

Välkommen till Alnarps Nötköttsdag

09:00 - 12:00 | Övrigt | Skåne

Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare,
lärare, studenter,  forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen.

Lönsam nötköttsproduktion
Zoom-möte
Moderator: Anna Kristoffersson

9.00     Inledning
             Vad påverkar diko och ungnötskalkylen?
             Patrick Petersson, Hushållningssällskapet

             Hälsning från utlandet 1

             Viktigaste nyckeltalen för dikalvsproduktion
             Linnéa Borgenvall, Gård och Djurhälsan

             Viktigaste nyckeltalen för ungnötsuppfödning
             Anett Seeman , Gård och Djurhälsan

             Paus

10.45   Min produktion och mina viktigaste nyckeltal
             Martin Andersson, Löderup Växt AB

             Hälsning från utlandet 2


             Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
             Mark Brady, Agrifood Economics Centre

12.00   Avslutning

Dagen arrangeras i samarbete mellan Institutionen Biosystem och teknologi (BT), Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne och Skånes Nötköttsproducenter.

Anmälan: Senast den 1 december på: https://www.slu.se/ew-kalender/2020/12/alnarps-notkottsdag-2020/
I andra hand till e-post: madeleine.magnusson@slu.se eller tel: 040-415085
Pris: Gratis
__________________________

Arrangemangstyp: Övrigt

Region: Skåne

Startdatum: 2020-12-03 09:00

Slutdatum: 2020-12-03 12:00

Sista anmälningsdag: 2020-12-01

Arrangör: Institutionen Biosystem och teknologi (BT), Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne och Skånes Nötköttsproducenter.

Plats: Zoom-möte