Aktivitet
okt 02

Fältseminarie granbarkborre

09:00 - 13:00 | Studiebesök | Södermanland

Granbarkborren kan orsaka mycket allvarliga skador på granskog. De senaste årens varma och torra somrar har bidragit till omfattande angrepp i stora delar av landet. Detta påverkar skogsägarna och produktionen mycket negativt. Klimatförändringarna förväntas bidra till ett ännu varmare klimat i framtiden. Vid detta seminarium diskuteras hur vi kan hantera dessa utmaningar nu och i framtiden?

Diskussion – rådgivning – praktiska exempe

PROGRAM
Samling, Öster-Malma, parkeringen bakom lagården.

09.00 VÄLKOMMEN – Agro Sörmland

• Skogsstyrelsens arbete med granbarkborre, Stefan Forsberg, Skogsstyrelsen

• Planering, skötsel och avverkning, John Wallin, Skogssällskapet

• Granbarkborre i naturreservat, Erik Hjortsberg, Länsstyrelsen

• Ny brukningsmetod, Öster-Malma modellen, Anders Broby, Svenska Jägareförbundet

• Att anlägga robust skog för framtiden, Johan Njunjes, Holmen Skog

• Hantering av angripet virke i industrin, Oscar Fornander, Holmen Skog

• Sammanfattning, avslut

Begränsat antal deltagare
Med anledning av Covid-19 genomförs seminariet främst i fält med besök på ett antal exkursionsplatser. Ni åker i egna bilar, samåk i den mån det är möjligt med hänsyn till Covid-19. Fika ingår och förtärs i fält. Det finns möjlighet att äta lunch på Öster-Malma, till självkostnadspris, efter avslutat seminarie. Kläder efter väder! Max 50 deltagare vid detta arrangemang, först till kvarn!

Om Agro Sörmland
Agro Sörmland är en neutral samlingspunkt för att professionella personer inom lantbrukssektorn ska kunna knyta kontakter och föra diskussioner om intressanta frågor. Inom Agro Sörmland fångas och sprids kunskap kring ny teknik, nya rön och forskning inom området. Agro Sörmland stimulerar utvecklingsprojekt och stödjer innovation. Mer information - besök agrosormland.se.

Arrangemangstyp: Studiebesök

Region: Södermanland

Startdatum: 2020-10-02 09:00

Slutdatum: 2020-10-02 13:00

Sista anmälningsdag: 2020-09-25

Deltagaravgift: Kostnadsfritt. Lunch till självkostnadspris.

Arrangör: Agro Sörmland

Plats: Öster-Malma, parkeringen bakom lagården.

Kontakt: Johan Varenius
johan@agrosormland.se
072 - 722 07 71

Anmäl dig här

https://simplesignup.se/private_event/171091/902a76bafa