Aktivitet
nov 27

Ledarpraktikan

09:00 - 16:00 | Utbildning | Sydost | Dag 1 / 2

Är du redo att ta nästa kliv och växa i din roll som ledare?

Ledarpraktikan är utvecklingskonceptet för dig som driver egen verksamhet eller har en ledande befattning. Konceptet baserar sig på den praktiska handledarboken Ledapraktikan. Konceptet bygger på tre gemensamma nätverksträffar med enskild coachning mellan träffarna.

  • Träff 1: Konsten att leda sig själv
  • Träff 2: Konsten att leda andra
  • Träff 3: Konsten att leda sin verksamhet

Baserad utifrån lantbruksföretagares verkliga behov och utmaningar!
Författarna har tillfört sina erfarenheter och bygger på förankrad forskningen inom området. Du får med dig praktiska och användbara verktyg som hjälper dig att leda med kortfattade förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.

27-28 November

Var: prel. Kristianstadsområdet alt Växjöområdet
Sista anmälan fredag 26 oktober, till Ledarpraktikercoach Inga-Lill Bergfors,
Hushållningssällskapet, 0709-45 87 28, Inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Intresseanmälan görs på Växa Sveriges hemsida:
https://www.vxa.se/radgivning-och-kurser/forbattra_ledarskapet/ledarpraktikan/
Begränsat antal platser, max 12 st/grupp.

Kostnad och anmälan
2018-2019 års omgång av Ledarpraktikan ges delvist stöd av Landsbygdsprogrammet, ordinarie pris för Ledarpraktikan är 38 000 kr per deltagare exkl. konferensavgift för träffar.

Årets pris mha av subventioneringen: 25 000 kr+ moms per deltagare.
Delvis kostnad för kost och logi tillkommer.

Önskas fysisk coachning ute på företaget tillkommer resekostnad!
Vi kan också anordna kurs i Kalmar om så önskas.

Konceptbeskrivning finns i vårt informationsblad som du kan ladda hem här.

Varmt välkomna att höra av er om ni har frågor eller funderingar till någon av oss ansvariga Ledarpraktiker coacher i Mellersta- och Södra
Sverige!

/ Åsa-Lina Nordlund, Helena Börjesson och Inga-Lill Bergfors

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Sydost

Startdatum: 2018-11-27 09:00

Slutdatum: 2018-11-28 16:00

Sista anmälningsdag: 2018-10-26

Deltagaravgift: 25000

Arrangör: VÄXA Sverige

Kontakt: Ledarpraktikercoach Inga-Lill Bergfors,Hushållningssällskapet, 0709-45 87 28, Inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se

Anmäl dig här

http://hushallningssallskapet.se/calendar/utvecklas-i-rollen-som-ledare/