Aktivitet
nov 14

Miljöåtgärder inom jordbruket

08:30 - 12:00 | Utbildning | Sydost

Välkommen till en förmiddag med fokus på några av de miljöåtgärder som finns inom jordbruket kopplat till en förbättrad vattenstatus!

• Vad kan vi göra inom Greppa Näringen?
• Vad finns det för möjligheter till stöd inom ramen för SAM-ansökan och vad finns för skötselkrav?
• Lantbrukaren Bertil Aspernäs berättar om sin reglerbara dränering och hur den har fungerat under sommaren som varit.
• Karl-Oskar Andersson från Scandinavian Seed resonerar kring möjligheten till blommande kantzoner.


Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, sal ”Borgholm”
14 november 2018

Anmäl deltagande senast onsdagen den 7 november

För anmälan och frågor, kontakta:
Nina Nilsson
010-22 38 335
Nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se

Välkommen!

Arrangemangstyp: Utbildning

Region: Sydost

Startdatum: 2018-11-14 08:30

Slutdatum: 2018-11-14 12:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Greppa näringen

Plats: Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, sal ”Borgholm”

Kontakt: Nina Nilsson
Nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se
010-22 38 335