Aktivitet
jan 22

Tematräff livsmedel

13:30 - 17:00 | Möte | Sydost
Tinas glass

Hur jobbar vi för utveckling och lönsamhet?

Inbjudan till dig som arbetar med livsmedel i någon form och har koppling till Alvesta. Hur arbetar vi i livsmedelskedjans alla led i Alvesta kommun? Vilka möjligheter finns, vilka resurser har vi och hur använder vi dem på bästa sätt? 

Välkommen till en dag med dialog, kunskapsutbyte och inspiration kring hur vi jobbar för en positiv utveckling inom livsmedelsbranschen.

Producerar du livsmedel, förädlar eller jobbar inom offentlig förvaltning, restaurang och dagligvaruhandel - då hoppas vi att du blir nyfiken på vår tematräff. Tillsammans tittar vi under några timmar på vad det finns för möjligheter inom livsmedelssektorn. Vad görs nationellt, regionalt och lokalt? Hur arbetar Alvesta kommun och vad finns det för resurser? Kan vi utveckla ett livsmedelsnätverk? Vad kan vi göra idag och hur tänker vi långsiktigt?

Medverkande:
Anders Hermansson, LRF Sydost, Moderator
Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost 
Rebecka Wikström, Länsstyrelsen Kronoberg
Ola Agermark, Näringslivsansvarig Alvesta kommun 
Johan Johansson, Upphandlingschef Alvesta kommun
Andreas Jonsson Åkerlund, Kostchef Alvesta kommun.

Anmälan:
Anmäl dig senast den 10 januari till Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost 070-3292564, ann-cathrine.carlsson@lrf.se
eller till Rebecka Wikström, Länsstyrelsen 072-2234249, rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se. Meddela

Arrangemangstyp: Möte

Region: Sydost

Startdatum: 2019-01-22 13:30

Slutdatum: 2019-01-22 17:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Plats: Kvenneberga bygdegård

Kontakt: Ann-Cathrine Carlsson
ann-cathrine.carlsson@lrf.se
070-329 25 64