Aktivitet
feb 11

Optimerad bevattning

09:00 | Möte | Sydost
bevattning

Tilltagande försommar- och sommartorka i kombination med begränsade vattentillgångar kräver en optimerad bevattning. Vi fokuserar på uttag av ytvatten från sjöar, åar och våtmarker eller bevattningsdammar. Välkommen till en dag med fokus på grundläggande kunskap som följs upp med fältbesök längre fram på säsongen!

Kl. 9.00 Kaffe

9. 30 - 12.00 Angela Riedel (föredrag på engelska)

12.00 - 13.00 lunch, Länsmuseet

13.00 – 14.00 Magdalena Nyberg, SJV. Lagstiftning kring bevattning och vattenuttag

14.00 – 15.00 Frans Johnson, SJV. Bevattningsförsök i Kalmar-regionen

Angela Riedel, tysk bevattningsrådgivare, delstaten Niedersachsen
Magdalena Nyberg, Jordbruksverket, lagstiftningen angående bevattning och vattenuttag
Frans Johnson, Växtskyddscentralen i Kalmar

Innehåll:
Angela Riedel: lantbruksgrödor, spannmål, vall, potatis, majs, och oljeväxter, bevattningsbehov, tidpunkter, lönsamhet, mäta och bedömningar, verktyg samt hjälpmedel.

Magdalena Nyberg: lagstiftningen angående bevattning och vattenuttag samt vilka myndigheter som är ansvarig i sammanhanget

Frans Johnson: Utvärdering av nya bevattningsförsök i Kalmar län

Anmälan senast 21 januari 2019 till hermann@agri-kultur.se, mobil: 0707 – 912 374

Ansvarig Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, 0707-912 374, tolkreserv till Angela

Lunch till självkostnadspris

I samråd med Frans Johnson, Växtskyddscentralen och Nina Nilsson, Greppa Näringen/Länsstyrelsen i Kalmar Län

Arrangemangstyp: Möte

Region: Sydost

Startdatum: 2019-02-11 09:00

Sista anmälningsdag: 2019-01-21

Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar län

Kontakt: Hermann Leggedör
Hermann Leggedör
0707 – 912 374