Aktivitet
nov 29

Ordförandeträff LRF Värmland

17:00 - 21:30 | Förtroendevalda | Värmland

Till lokalavdelningsordföranden och kommungruppsordföranden i LRF Värmland, ordförande i LRF Ungdomen Värmland, LRF Värmlands valberedning och LRF Värmlands regionstyrelse.

Ordförandeträff LRF Värmland

Du som ordförande bjuder in ytterligare en ledamot från er lokalavdelning till ordförandeträffen. Har du som ordförande inte möjlighet, be andra åka i ditt ställe. Vi ser det som viktigt att varje avdelning är representerad då ni regelbundet träffar och för dialog med medlemmarna.

Tid:
torsdagen den 29 november 2018
Plats: Kulturhuset KilArena, Industrigatan 1, 665 33 Kil
Arvode: 500 kr/pers. Reseersättning utgår, men samåk gärna.

Program:
17.00 Valberedningens möte med ordföranden
17.45 Mat från Kils Golfrestaurang
18.30 Patrik har ordet

Hur ska framtidens LRF se ut?
Mona Abou-Jeib, chef för LRF:s Folkrörelseutveckling.

Hur tycker du att vi ska utveckla folkrörelsen?
Bosse Dalmo, SV, processledare.
Under kvällen är Du med på en spännande och rikstäckande inspirationsprocess där Du kan bidra med dina idéer om hur vi tillsammans skapar framtidens folkrörelse med utrymme för nya sorters engagemang.
Vad går du igång på? Hur skulle du vilja ha framtidens LRF?

Kaffe och mjuk kaka (ca 20.30)

Kommungruppsläpp 2019 Monica Thörner , LRF Värmland
Grön infrastruktur, nyckelbiotopsinventering Lars Johan Lander och Erik Forsberg, LRF Värmland
Inför våra årsmöten Johan Rydberg , LRF Värmland
Avdelningarnas egna tid
Avslutning (ca 21.30)

Vi önskar anmälan om deltagande från ordförande och övrig ledamot (namn och fullständig adress) senast den 22 november till bosse.dalmo@sv.se eller telefon 054-22 15 42.

Ordförandeträffen sker i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Välkomna!
LRF Värmland

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Region: Värmland

Startdatum: 2018-11-29 17:00

Slutdatum: 2018-11-29 21:30

Sista anmälningsdag: 2018-11-22 17:00

Arrangör: LRF Värmland och Studieförbundet Vuxenskolan

Plats: Kulturhuset KilArena, Industrigatan 1, 665 33 Kil