Aktivitet
jun 13

Exkursion Regionala skogsprogrammet

09:30 - 15:00 | Möte | Värmland

Välkomna till en exkursion med bäring på det Regionala skogsprogrammet

TID:  Torsdagen den 13 juni, kl 09.30-15.00
PLATS: Almarskogen på vägen mellan Skåre och avfallsanläggningen Djupdalen. Exkursionen är kostnadsfri.

Under dagen kommer vi diskutera problem och möjligheter med följande:
Generell hänsyn av olika slag, naturvård orört (NO), blädningsskogsskötsel (PF), rödlistade arter (knärot), luckhuggning (PF), tallungskog med och utan älgskador (PG), äldre granskärm (PF).

Markvärd är Karlstad stift och exkursionsledare är Tina Westlund Karlstad Stift och Robert Berg Stora Enso skog AB.

Detta är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Värmland, Karlstad stift, Stora Enso, Skogsstyrelsen och LRF.

Välkommen med din anmälan till Thomas eller Jan, senast den 10/6, så vi kan beräkna fika och lunch.

Inbjudan >>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Värmland

Startdatum: 2019-06-13 09:30

Slutdatum: 2019-06-13 15:00

Sista anmälningsdag: 2019-06-10

Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Arrangör: Länsstyrelsen Värmland, Karlstad stift, Stora Enso, Skogsstyrelsen och LRF

Plats: Almarskogen på vägen mellan Skåre och avfallsanläggningen Djupdalen

Kontakt: Jan Landström
jan.landstrom@lrf.se
010-18 44 317