Aktivitet
jan 24

Öka skörden genom optimerad användning av stallgödseln

09:00 - 15:30 | Möte | Värmland

Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling är i många fall en utmaning. Effekten är inte omedelbar och varierar stort beroende på gödselsslag och spridningssätt. Dessutom är det ofta dyrt att köpa in. Hur nyttjar vi bäst den dyrbara näringen med minsta påverkan på miljö och markstruktur?

Exempel på frågeställningar som tas upp: Vad händer när olika gödselmedel blandas? Finns det ekonomi i ökad gödsling? Är matarslang en intressant investering?

Målgrupp: Ekologiska odlare men även intresserade konventionella

Tid: 24 jan, kl 9.00-15.30
Plats: Scandic Klarälven

Kostnad: Du betalar för mat och fika som kostar ca 300 kr. Meddela om särskild kost.

För frågor: Pia Björsell, Hushållningssällskapet, pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller 072-402 35 14

Anmälan: Senast 17 januari till Pia Björsell, Hushållningssällskapet, pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se eller 072-402 35 14

Arrangemangstyp: Möte

Region: Värmland

Startdatum: 2019-01-24 09:00

Slutdatum: 2019-01-24 15:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-17 16:00

Arrangör: Hushållningssällskapet

Plats: Scandic Klarälven

Kontakt: Pia Björsell
pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se
072-402 35 14