Aktivitet
nov 27

Informationskväll om Skog och Klövvilt - Vänersborg

18:00 - 21:00 | Möte | Västra Götaland

Informationskväll om Skog och Klövvilt

Under september bjöd LRF Västra Götaland in till sex kvällar på temat "Skog och Klövvilt". Syftet med kvällarna var att öka markägares och medlemmars kunskap och engagemang för frågan om hur vilt påverkar jord- och skogsbruket. Tyvärr ställdes tre av kvällarna in. Här kommer nu ett erbjudande om en träff för er som inte hade möjlighet att närvara i september.

Inbjudan riktar sig till dig som är viltansvarig i avdelning eller kommungrupp. Satsningen är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Västra Götaland. Under kvällen medverkar förutom expertis från Skogsstyrelsen också förtroendevald från LRFs regionstyrelse samt SV.

  • Vilka effekter har olika förvaltningsåtgärder på klövviltstammarnas storlek och hur på­verkar dessa åtgärder jord- och skogsbruket?
  • Vilken roll kan du som förtroendevald ha som kunskapsbärare?

Tisdagen den 27 november, kl 18.00, Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg www.folketshusvanersborg.se/

Bertil Lundahl från Skogsstyrelsen medverkar

Kvällen börjar med samling och kaffe kl 18.00 och beräknas avslutas kl 21.00.

Anmälan görs till Anna-Lena Holm på anna.lena.holm@lrf.se eller 0511-
34 22 50 senast tisdagen den 20 november.

Frågor besvaras av Christer Wennerberg, SV, 070-855 30 33.

Inbjudan >>

Välkomna!
LRF Västra Götaland

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2018-11-27 18:00

Slutdatum: 2018-11-27 21:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-20

Arrangör: LRF Västra Götaland och SV

Plats: Folkets Hus, Vänersborg

Kontakt: Christer Wennerberg
christer.wennerberg@sv.se
070-8553033