Aktivitet
nov 19

Kommungruppsträff - Tanumshede

17:30 - 21:00 | Förtroendevalda | Västra Götaland

Till ordföranden i LRF Västra Götalands kommungrupper - för kännedom till övriga ledamöter i kommungrupperna, regionstyrelse och personal

Inbjudan till höstens kommungruppsträffar

Folkrörelsen är kraftfull när vi arbetar tillsammans. Här kommer tre datum för kommungruppsträffar att anmäla sig till. Varje kommungrupp utser två personer, förslagsvis en man och en kvinna.

Anmälan senast en vecka innan träffen till medlemsservice@lrf.se eller 0771-18 08 11. Ev frågor till Petra Wirtberg, 0511-34 22 41. Reseersättning utgår.

Program för kvällarna >>

Välkomna!
LRF Västra Götaland/Styrelsen

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2018-11-19 17:30

Slutdatum: 2018-11-19 21:00

Sista anmälningsdag: 2018-11-12

Arrangör: LRF Västra Götaland

Plats: Övre Säm, Tanumshede

Kontakt: Petra Wirtberg
petra.wirtberg@lrf.se
0511-342241