Aktivitet
maj 08

Gröna Möten - Det digitala djuret II

09:30 - 17:00 | Möte | Västra Götaland

HUR SKAPAR VI EN EFFEKTIV OCH KONSUMENTDRIVEN KÖTTPRODUKTION

Den gällande europeiska standarden för klassificeringen av slaktkroppar (EUROP) omfattas inte tillräckligt av parametrar som styr mot upplevd ätkvalitet. Det behövs en mer innovativ affärsmodell med digitaliseringsstöd för att öka förutsättningarna om en högre och jämnare köttkvalitet på nöt och lamm. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt.

Lyssna till exempel från pågående forsknings- och innovationsprojekt kopplat till köttkvalitet och digitalisering. Satsningar som får stöd av olika EU-fonder som bidrar till västsvensk lantbruksutveckling. Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst. Evenemanget genomförs inom kampanjen Mitt Europa 2019 och med stöd av Fyrbodals kommunalförbund, samt inom ramen för Interreg ÖKS-projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött. Evenemanget hålls i Uddevalla och kostar 150:-/deltagare, vilket betalas på plats. Anmälda som uteblir eller avbokar mindre än 5 dagar innan efterdebiteras med 495:-/deltagare.

Läs hela programmet och anmälan dig genom att registrera dig via evenemanget senast 29 april >>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-05-08 09:30

Slutdatum: 2019-05-08 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-04-29

Deltagaravgift: 150 kr

Arrangör: Gröna Möten i samarbete (se inbjudan)

Plats: Riverside Hotel & Konferens

Kontakt: Ulrika Åkesson
ulrika.akesson@agrovast.se
0703-105630