Aktivitet
maj 28

Gröna Möten - Öka ditt genomslag på den regionala marknaden

13:00 - 16:00 | Möte | Västra Götaland

HUR STÄRKER DU DIN KONKURRENSKRAFT GENOM EFFEKTIV MARKNADSFÖRING

Den växande efterfrågan på lokal mat med känt ursprung och hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter för regionala livsmedelsproducenter. En ökad förädlingsgrad och insatser för att minska antalet mellanhänder bidrar till en stärkt lönsamhet. Men hur ser du till att sticka ut i ett växande sortiment av lokala produkter? Vilka marknadsförings-kanaler ger bäst genomslag för just din produkt? Seminariet vänder sig till dig som idag har en livsmedelsproduktion och som är redo att ta steget att skala upp i volym och bredda sitt marknadssegment.

Seminariet görs som ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst och sker inom ramen för EU-projektet Efterfrågedriven samverkan för kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft. Seminariet som är kostnadsfritt hålls på Crea Diems bokcafé i Od och enklare förtäring ingår.

Läs hela programmet och anmäl dig via evenemanget senast 21 maj här >>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-05-28 13:00

Slutdatum: 2019-05-28 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-21

Arrangör: Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst

Plats: Crea Diem Bokcafé, Ljung

Kontakt: Caroline Dahrén
caroline.dahren@agrovast.se