Aktivitet
okt 01

Gröna Möten - Forskning pågår för ett hållbart lantbruk

09:00 - 12:15 | Möte | Västra Götaland

AKTUELL TEKNIK FÖR EFFEKTIV VALLODLING OCH ÅKERMARKSBRUK

Lantbruket står inför många utmaningar för att klara ett ökat behov av både livsmedel och bioenergi. Hur utnyttjar vi marken mest effektivt? Och hur säkerställer vi att förändrade metoder och investeringar vi gör blir hållbara, ekonomiskt och miljömässigt?


Kom till Gröna Klustret i Nuntorp och ta del av ny forskning som vill visa på framtida möjligheter med ny teknik kopplat till vallodling, spannmålsodling, energiproduktion.

 

Gröna Möten vänder sig till lantbruksföretagare, rådgivare, studenter och forskare aktiva inom de gröna näringarna med intresse för aktuell forskning och ny teknik. Detta evenemang möjliggörs genom Tillväxtverkets satsning på klusterplattformen S3-piloten.


Agroväst är som klustermotor för de gröna näringarna i Västra Götaland en av de 22 klustermotorer som ingår i S3-piloten. Evenemanget görs i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp och Markväxt 05.

 

Läs hela programmet och anmäl dig senast 24 september här >>>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-10-01 09:00

Slutdatum: 2019-10-01 12:15

Sista anmälningsdag: 2019-09-24

Arrangör: Gröna Klustret Nuntorp och Markväxt 05

Plats: Gröna Klustret, Nuntorp

Kontakt: Ulrika Åkesson
ulrika.akesson@agrovast.se
0703-105 630