Aktivitet
mar 20

Gröna Möten - Med hästen som naturvårdare (Sjuhärad)

18:00 - 21:00 | Möte | Västra Götaland

OM HÄSTENS FAVORITGRÖDOR OCH HUR BETET BLIR EN RESURS FÖR HÄSTÄGAREN

Betesgången gör det möjligt för hästen att leva naturligt. Den får söka sin föda, får social träning tillsammans med andra hästar och kan bygga upp sin kropp i lek och vila.

På naturbetesmark växer naturlig vegetation med stort inslag av örter och ibland träd och buskar. Naturbetet har oftast lägre näringsnivåer och passar många hästar. Kulturbetet är oftast åkermark där man sått in betesväxter. Med betande djur blir marken mer värdefull genom ökad artrikedom och ett vackrare landskap. Det bidrar också till en ekologisk stabilitet.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Länsstyrelsen Västra Götaland. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

Program och anmälan senast 13 mars >>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-03-20 18:00

Slutdatum: 2019-03-20 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-13

Arrangör: Gröna Möten

Plats: Strömma Naturbruksgymnasium

Kontakt: Caroline Dahrén
caroline.dahren@agrovast.se
0708-290918