Aktivitet
apr 03

Kommungruppsträff - Vänersborg

09:00 - 16:00 | Möte | Västra Götaland

Till ordföranden för LRFs Västra Götalands kommungrupper – för kännedom till övriga ledamöter i kommungrupperna, regionstyrelse och personal

Inbjudan till vårens kommungruppsträff
- en heldag om myndighetsutövning och företagsklimat!

Den vanligaste kontakten mellan företag och kommuner är i de allra flesta fall genom myndighetsutövning. På många platser upplever både företagare och myndighetspersonal att det skulle kunna fungera mycket bättre. Det har vi tagit fasta på och bjudit in föreningen Tillväxt och Tillsyn till oss! Tillsammans arrangerar vi en heldag på detta tema, och du är inbjuden!

Tillväxt och Tillsyn, http://tillvaxtochtillsyn.se/, även kallat Rättviksmodellen, är ett koncept som utmanat kommunal tillsynsutövning i hela Sverige de senaste åren. Den 3 april kommer grundarna av konceptet, Markus Svensson och Martin Clarstedt till Vänersborg för att under förmiddagen berätta om sin resa, vad de gjort och hur det har gått. I 10 år har Markus Svensson och Martin Clarstedt, arbetat för att utveckla mötet mellan företagare och kommuners myndighetsfunktioner. På eftermiddagen kommer LRF att arrangera workshops för att ringa in utvecklingsbehoven och framgångsfaktorerna för vår regions arbete inom detta spännande ämnesområde.

Varje kommungrupp erbjuds ta med två personer i utbildningssyfte från kommunen (förslagsvis en tjänsteman och en politiker) samt två personer ifrån den egna kommungruppen (totalt fyra personer/kommungrupp).

Tid:  
Kl 09.30 – 16.00 (kaffe från kl 09.00)

Dag:  
Onsdagen den 3 april

Plats:  
Quality Hotell, Nabbensbergsvägen 2 Vänersborg
www.qualityvanersborg.se/kontakt/

Anmälan görs till LRFs Medlemsservice, 0771-18 08 11 eller medlemsservice@lrf.se, senast måndagen den 18 mars. Eventuella frågor till Petra Wirtberg, 0511-34 22 41 eller petra.wirtberg@lrf.se. Reseersättning och ett fast arvode på 1 500 kr utgår till två förtroendevalda från varje kommungrupp

Välkomna!

LRF Västra Götaland
/Styrelsen

Inbjudan >>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-04-03 09:00

Slutdatum: 2019-04-03 16:00

Sista anmälningsdag: 2019-03-18

Arrangör: LRF Västra Götaland

Plats: Quality Hotell, Vänersborg

Kontakt: Petra Wirtberg
petra.wirtberg@lrf.se
0511-342241