Aktivitet
jul 26

Gröna Möten - Öka betesutbytet och biomassans kvalitet

09:15 - 17:00 | Möte | Västra Götaland

STUDIERESA MED INTRODUKTION I HUR DU KAN LÄSA AV DINA GRÄSMARKER OCH ÖKA BIOLOGISK MÅNGFALD

Det finns flera pågående initiativ och forskning som ger stöd för ett regenerativt jordbruk, med större hänsyn till ekosystemtjänster, ekosystemprocesser och hållbara beslut.

Möt Ulf Ullring, norsk växtekolog, med lång erfarenhet av holistic management som verktyg för hållbara beslut och förbättrad betesdrift. Lär dig läsa din mark och förstå hur du kan vitalisera ekosystemet och göra marken mindre känslig för extremväder som torka och mycket nederbörd.

Träffa Jörgen Andersson, ledare för den nordiska Savory hubben - Laghum Service och andra experter som verkar inom det regenerativa nätverket i Norden.

Vi gör också en fältvändring med visning av åkerholmar och stenmurar som möjliga element för ersättning av miljötjänster.

Studieresan arrangeras av Gröna Möten Sjuhärad och är del av Betesutbytet 2019 som arrangeras av Mia och Tomas Torsein i samarbete med Laghum Service och Jordbruksverkets projekt Värdebaserade ersättningar för miljötjänster.

Studieresan är kostnadsfri och Gröna Möten Sjuhärad bjuder på förtäring.

Läs hela programmet och anmäl dig senast 18 juli 2019 här >>>

Arrangemangstyp: Möte

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-07-26 09:15

Slutdatum: 2019-07-26 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-07-18

Deltagaravgift: Kostnadsfritt

Arrangör: Gröna Möten Sjuhärad

Plats: Gökhems Hembygdsgård

Kontakt: Caroline Dahlén
caroline.dahren@agrovast.se
0708-29 09 18