I detta arbetshäfte får du stöd i ditt arbete med att utveckla ditt energiföretagande. De olika kapitlen är kopplade till motsvarande kapitel i faktahäftet Energiföretagaren – Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi.

 

 

Ladda ner PDF

Beställ trycksak:


Observera att det tillkommer en porto-/fraktavgift på alla försändelser om du inte är LRF-medlem.