En guide till överenskommelser om anläggningsarrende för vindkraft.
Vindavtalet är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan jordägare, vindkraftsprojektörer och vindkraftsägare.

Här finns de viktiga klausulerna och förklaringar till dem - allt för att skapa bättre vindkraftsetableringar.

Ladda ner PDF

Beställ trycksak:


Observera att det tillkommer en porto-/fraktavgift på alla försändelser om du inte är LRF-medlem.