Den offentliga måltiden är LRFs utbildningsmaterial som kan användas både av den som säljer och den som köper i en offentlig upphandling. Materialet är främst avsett för LRFs medlemmar och förtroendevalda, men även för lokalpolitiker och kommuntjänstemän. Ladda ner PDF

Beställ trycksak:


Observera att det tillkommer en porto-/fraktavgift på alla försändelser om du inte är LRF-medlem.