Ett fungerande dikningsföretag har rutiner för att följa rensningsbehovet och planera åtgärder därefter och kan föra en dialog med myndigheterna när planändringar av vägar och bebyggelse aktualiseras. För att hjälpa lantbrukare med dessa frågor ger LRF ut en handbok för dikningsföretag.

 

Ladda ner PDF

Beställ trycksak:


Observera att det tillkommer en porto-/fraktavgift på alla försändelser om du inte är LRF-medlem.