Hållbart därför att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt med den känsla och det ansvar som följer med att äga sin skog.
Framtid genom de möjligheter som god tillväxt av förnybar skogsråvara innebär i omställningen till ett biobaserat samhälle.
För landet därför att skogsnäringen tillför landet 200 000 arbetstillfällen och en nettoexport på 100 miljarder kronor.
På landet därför att skogen växer över hela landet och brukandet av den bidrar till småföretagande och en levande landsbygd.

Ladda ner PDF

Beställ material:

Pris: 10 kronor exkl moms.