Den svenska skogsägarrörelsen startade på 1920-talet och har spelat en viktig roll för såväl enskilda skogsägare som hela skogsnäringen. Nu finns en samlad beskrivning och analys av skogsägarrörelsens tillkomst, utveckling, verksamhet och organisation genom åren. Vad har påverkat skogsägarrörelsen och hur skogsägarrörelsen påverkat andra?

Rapporterna går att köpa var och en för sig för 50 kr/st eller hela paketet med sju rapporter för 200 kr. Priserna är exkl moms och frakt ingår i priset.

Skogsägarrörelsen - en historisk återblick. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogsägarnas Riksförbund. Roll och verksamhet. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogsägarrörelsen och skogsbruksområdena. 50kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogsägarföreningarnas utveckling efter krisen i slutet på 1970-talet. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogsägarrörelsen och virkesmarknaden. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogspolitik utan helhetsperspektiv. 1. Granskning av skogspolitiken 2000-2010. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogspolitiken utan helhetsperspektiv. 2. Redovisning av det politiska händelseförloppet 2000-2010. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogspolitik i näringspolitiken. Överblick 1930-2010. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogspolitik under omprövning 1. Granskning av skogspolitiken 1990-2000. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Skogspolitik under omprövning 2. Redovisning av det politiska händelseförloppet 1990-2000. 50 kr exkl moms (frakt ingår)
 
Helt paket med alla tio rapporterna. 200 kr exkl moms (frakt ingår)