LRF på Harpsund i samband med budgetförhandlingarna

Engagera dig och påverka

Vill du vara med att påverka din och andras situation på landsbygden? Då är ett engagemang inom LRF rätta vägen! LRF är en medlemsdriven organisation där du som medlem har rätt att vara delaktig och bestämma vad LRF ska tycka, tänka och göra för sina medlemmar i olika frågor.