Här är en enkel checklista över vad man kan tänka på inför kontakt med politiker.Många av tipsen kommer från Anders Hermansson i LRF Sydost, han har lång erfarenhet av att ordna politikerträffar.

Och till höger finns fler exempel på bra möten som har gett resultat.

Vem?

Politikern eller den sakkunnige tjänstemannen? Vem är rätt ingång i en fråga? Kolla upp vem som egentligen har inflytande över sakfrågorna, så att du pratar med rätt person. Vilken agenda har hon eller han? Tidigare visad inställning till det gröna näringslivet?

Bli bästa källan

Bjud på kunskap och underlag. Med dig i ryggen kan personen fatta rätt beslut och kanske till och med även bli vår ambassadör. Håll en enkel nivå, undvik fackspråk och bondejargong. 

Verkliga historier

Alla har en berättelse att förmedla. Personliga möten är det bästa sättet att nå fram till beslutsfattare och politiker. Bjud in till gårdsbesök, studiebesök, seminarier och debatter. Välj miljöer med omsorg där det går att illustrera en problematik på ett konkret sätt.

Kom till saken!

Alla har ont om tid – spill ingen tid på rundsnack. Framför den information som är allra viktigast och som beslutsfattaren eller politikern kan vara med och påverka. Var tydlig med ditt budskap. Prioritera en viktig fråga. Gå rakt på sak i formuleringen av ämnesraden om du mejlar.

Prata om lösningar

Konkreta faktabaserade frågor där du vill ha en förändring bör ha fokus på lösningen inte problemet.

Missa inte sociala medier

Politiker, beslutsfattare och media är mycket aktiva på Facebook, Twitter, Instagram och i egna bloggar. Här finns stora möjligheter att skapa opinion och driva debatt. Missa inte möjligheten till direkt dialog!

Träng igenom bruset

Tänk på att just ditt material behöver sticka ut i posthögarna och bland hundratals dagliga e-postmeddelanden. Ämnesraden är som sagt viktig.

Riksmedia

Riksmedia är ett sätt att nå debattörer, opinionsbildare och andra nyhetskanaler, Lokala och regionala medier är bra för att nå lokala och regionala politiker (även riksdagspolitiker) och opinionsbildare.