Jakob Andersson, ordförande i Motala kommungrupp berättar att det finns en stark önskan hos många Motalabönder att kunna sälja sina produkter lokalt.

– Vi vill att kommunen tar tillvara på den otroliga potential som finns här när det gäller allt från grönsaker till kött, men insåg att vi behöver utbilda politiker och tjänstemän. De vet inte alltid vad som finns runt knuten. Annars är det ju svårt för dem att välja ”rätt”.

Dialog istället för konfrontation

Utgångspunkten var också att förmedla en känsla, snarare än att lämna över information, och att ge resenärerna en upplevelse. Tillsammans med Marie Lönneskog Hogstadius som är företagsutvecklare i LRF Östergötland planerade man ett upplägg enligt modellen om den avancerade dialogen.

Jakob Anderssons hållning är att det är genom diskussion och samtal man når resultat och där har han resten av kommungruppen med sig.

– Vi vill inte ha konfrontation och tror inte på den franska modellen med gödseltippning på gator och torg. Vårt mål är att politikerna inte ska fälla ut taggarna, utan få ett förtroende för oss som samtals- och affärspartners, säger Jakob Andersson. 

– Förarbetet var grundligt, resan planerades väldigt noga. Kommungruppen har helt anammat att ”90 procent av framgångarna ligger i förberedelserna”, säger Marie Lönneskog Hogstadius.  

Allt stannade i bussen

Det fanns ett körschema och man hade till och med ett genrep. Alla visste vem som skulle säga vad och när under färden. Vinkeln var framförallt att berätta om hur mycket skattekronor Motalas bönder kan dra in till och hålla kvar i kommunen, och hur de i sin tur kan skapa jobb.

– Stämningen i bussen var på topp. De 18 politikerna och tjänstemännen var taggade. Och vi var noga med att påpeka att det här var en intern tillställning. Inget av vad som sades eller frågades skulle spridas vidare av oss. De skulle känna sig trygga och våga ställa frågor utan att riskera att bli uthängda, säger Jakob Andersson.

Han känner att bussresan blev nyckeln till en tidigare stängd dörr.

­– En tid efter resan hade vi ett möte med kommunstyrelsens arbetsutskott där vi tillsammans resonerade om hur vissa problem skulle kunna lösas.

Vet att viljan finns

Och nu, ett år senare blev kommungruppen inbjuden till kommunfullmäktige för en kort presentation och frågestund. Som drog ut på tiden, för det finns ett stort intresse och behov av kunskap. Ett konkret resultat var också nyheten om att Motalas tekniska nämnd nu har börjat titta på hur man ska kunna öka mängden närproducerat i kommunmaten.

– Det är bra, och viktigt för oss att veta att det finns en vilja hos kommunen när det gäller upphandling och närodlat. Då kan vi börja organisera produktion och distribution för att kunna leverera, säger Jakob Andersson.

Tillsammans löser man problemen

Han och kommungruppen är stolta över Motala kommun, att de har kommit så långt i dialogen med LRF.

– Och vi ser motsvarande insikt ute på gårdarna. Nu finns till exempel en ökad förståelse för miljö- och hälsoinspektörernas arbete. Alla har vi börjat inse att det är tillsammans vi kan lösa problemen och att vi inte är motståndare.

Marie Lönneskog Hogstadius är lika nöjd med bussresan som gav så många ringar på vattnet.
– Jag säger ofta att jag har världens roligaste jobb, och sådana här initiativ är en av anledningarna till det.