Men en av grundförutsättningarna är att man har tagit sig tid och byggt upp en bra relation med sina politiker. Och att man bjuder på kunskap.

– Vi har valt att ta upp en fråga vid varje tillfälle, då kan de läsa på och känner sig trygga med vad som väntar, berättar Anders Hermansson. Och att vi håller en enkel nivå och undviker fackspråk och bondejargong. På så sätt behöver de inte känna sig dumma för att de inte förstår. 

LRF Sydosts träffar sker alltid i en miljö relaterad till ämnet, oftast utomhus. Även det fordrar enkelhet, man kör blädderblock med färdigritade bilder och kartor.

– Att välja en speciell miljö skapar en känsla, det engagerar flera sinnen och gör det möjligt att konkret illustrera en problematik, som till exempel att visa avstånd med hjälp av käppar i marken, säger Anders Hermansson.

Mötena är aldrig konfronterande utan sker i dialogform. Man avslutar framåtsyftande med förslag på lösningar och går gemensamt igenom vad som känns rimligt och vad politikerna kan göra för att man ska komma vidare i en fråga.

Anders Hermansson bästa tips för ett bra kunskapsmöte

  • Ett aktuellt och angeläget ämne. Politikerna måste känna att det är relevant.
  • Tydligt syfte och mål med mötet.
  • En arbetsgrupp med olika kompetenser. Kan även vara andra personer inom och utom LRF.
  • Rätt målgrupp. Och att man tar reda på så mycket som möjligt om personerna, som vilka nämnder de sitter i.
  • Tydliga budskap. Två till tre olika som också bör hänga ihop med budskap från region och riks.
  • En kreativ utformning av mötet. Välja en bra miljö.
  • En inbjudan som inte försvinner i mängden. Bra ämnesrad om man mejlar. Telefoninbjudan fungerar också.

Efter själva mötet – glöm inte uppföljningen. Sammanfatta dagen och skicka ut till alla som varit med, och även till dem som hade förhinder. På så sätt vet alla vilka som har samma information.