– Vi gjorde en plan för det näringspolitiska arbetet i regionerna där det ingår att ta ut vattendelegaterna i fält för att visa hur verkligheten ser ut, berättar Åsa Wolgast Broberg som är verksamhetsutvecklare och arbetar med vattenfrågorna i LRF Sörmland, Östergötland och Örebro.

Pedagogiken viktig

Tillsammans med Kjell Johansson från regionstyrelsen i Sörmland och Elisabet Svensk, ekologisk spannmålsodlare och ordförande i Katrineholms kommungrupp, bjöd man ut den ende sörmlänningen i vattendelegationen till Elisabet Svensks gård. Eftersom delegaten sitter på mandat från näringslivet och industrin och inte har någon bakgrund inom lantbruket kändes det extra viktigt för gruppen att illustrera sina exempel på ett pedagogiskt sätt.

Att vara ute i fält och titta på de faktiska förhållandena är en framgångsfaktor. Både Åsa Wolgast Broberg och Elisabet Svensk poängterar också hur viktigt det är att vara väl förberedd. Att man är påläst och skapar en struktur kring sina argument.

– Vi gick igenom vilka våra huvudbudskap är i vattenfrågan och hur vi skulle argumentera för dem. Och så förberedde vi illustrationer och tog fram siffror för företaget, berättar Åsa Wolgast Broberg.

Skapa god stämning

Elisabet Svensk håller med om att det är viktigt att koncentrera sig på några få saker och att hålla samtalet på en enkel nivå.

– Det som är självklart för oss kan vara svårt att förstå för en som inte är insatt. Man får se till att inte fastna i obegripliga fackuttryck. Vi gav också vattendelegaten möjlighet att berätta om sig och sitt uppdrag på ett tidigt stadium och det skapade en god stämning redan från början, berättar Elisabet Svensk.

Innan värdarna själva hann föreslå det så bad delegaten att få gå ut och titta och då hade man ju redan gjort iordning för det, med bland annat käppar som visade hur mycket mark nya kantzoner skulle ta i anspråk. Det syntes tydligt hur stora konsekvenserna blir om de föreslagna åtgärderna skulle bli verklighet.

Kändes orimligt, tyckte vattendelegaten

Lika tydligt blev det hur åtgärderna skulle påverka gårdens ekonomi. Med hjälp av rör med enkronor visade man hur mycket gårdens resultat skulle minska om Elisabet Svensk och hennes familj skulle tvingas bekosta de åtgärder som föreslås. Vattendelegaten tyckte inte att det kändes rimligt att bonden ska behöva stå för hela kostnaden.

– Vi har ju ingen inblick i hur vår besökare tar sina intryck vidare, men förhoppningsvis har han med sig dem i delegationens diskussioner. Men vi förstod att vi hade gjort intryck eftersom han kom tillbaka då vi hade skilts åt och sa att det hade varit ett jättebra möte och att vi borde göra det här med fler delegater. Det kändes bra, säger Åsa Wolgast Broberg.