I LRF finns cirka 10 000 förtroendevalda i drygt 1 000 lokalavdelningar, 271 kommungrupper och 17 regionförbund runt om i Sverige. En styrka inom LRF är just bredden på medlemmarna, som representerar drygt 60 olika näringsverksamheter inom de gröna näringarna.

Engagera dig

Som förtroendevald inom LRF jobbar du aktivt för att:

  • föra fram medlemmarnas uppfattning till LRFs regionförbund och LRF riks.
  • ordna sociala mötesplatser för medlemmar.
  • arbeta för den egna bygdens utveckling i stort.
  • agera lokalt i aktuella näringspolitiska frågor.
  • träffa företrädare för kommuner, landsting och länsstyrelser för att ta tillvara jord- och skogsbrukets utvecklingsmöjligheter.
  • hålla kontakt med konsumenterna.
  • stimulera medlemmar till företagsutveckling.

Vilka frågor brinner du för att driva i din bygd? Har du idéer om vad du vill engagera dig i – vänd dig till din lokalavdelning eller ditt regionkontor. Här hittar du kontaktuppgifter till din region.

Påverka och var delaktig

Om du har frågor som du brinner för ska du engagera dig som förtroendevald. Du får då möjligheter att jobba för att uppnå dina mål, och förändra och förbättra villkoren för de gröna näringarna och alla som jobbar där.

Du kan sitta i styrelsen i en lokalavdelning och jobba för den lokala bygden, i en kommungrupp och påverka de lokala näringspolitiska villkoren eller vara med i styrelsen på regional eller nationell nivå och arbeta mer övergripande för de gröna näringarna och utvecklingen av LRF.

LRFs lokalavdelning är en viktig träffpunkt för både sociala aktiviteter och diskussioner om vad som händer lokalt. Om ni håller ihop och jobbar tillsammans för de saker ni vill uppnå så kan ni nå långt.

Det är bra att vi är många
Vi kraftsamlar nu för att ta vara på landsbygdens alla möjligheter. Men vi behöver vara många som hjälps åt på olika sätt.

Det är viktigt när vi vill stärka självkänslan och framtidstron hos människor och företagare som lever och verkar på landsbygden. Och det är viktigt när vi vill styra mot en framtid där unga människor väljer att bo på landet.