Kommungruppens viktigaste uppgift är att bevaka och påverka den lokala näringspolitiken och vara en plattform för företagsutveckling på den lokala nivån

Läs mer om arbetet i LRF:s kommungrupper